Nanaji Deshmukh Award

गुरुदेवांचा भोपाळ येथे मध्य प्रदेश सरकारचा नानाजी देशमुख पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.